موسسه پردیس صنعت و دانش ادیب البرز

کاربرد گواهینامه معادل

03 تیر 1399

1803

 

برخی موارد کاربرد معادل

⭐ثبت شرکت در برخی موارد

⭐مهاجرت به برخی کشور ها

⭐اخذ پروانه کسب از برخی اتحادیه ها

⭐استخدام در شرکتها و کارخانه جات خصوصی

⭐افزایش حقوق و ارتقا شغلی در برخی ادارات و مراکز خصوصی

⭐بالا بردن وجهه اجتماعی و پر کردن رزومه کاری

⭐ایجاد اشتغال و راه اندازی

و.......